همراه ایرانیان، تعمیرات تخصصی موبایل، تبلت و لپ تاپ

سرفصل  دوره های اموزش تعمیرات موبایل و تبلت

سر فصل های آموزشی دوره الکترونیک

آشنایی با الکتریسیته

رسانایی و دسته بندی اجسام از نظر الکتریسیته

تعریف مفاهیم پایه

نسبی بودن اختلاف پتانسیل

باتری

جریان مستقیم Dc  - Direct current

جریان متناوب Ac – Alternating current

توان p  - power

مفهوم دیسیبل  db- decibel

دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

مالتی متر  -  multimeter

اسیلوسکوپ   Oscilloscope-

مقاومت Resistor

خازن – Capacitor

سلف (سیم پیچ)

فیلتر ها – Filter

دیود  Diode

یکسو سازی توسط دیود

ترانزیستور Transistor

ترانزیستور Mosfet

 مدارات مجتمع  IC – Integrated circuit

اثر تداخل الکترو مغناطیسی Electromagnetic interference Emi

اثر تخلیه الکترواستاتیک ESD -Electrostatic discharge

                                    سیستم های انالوگ و دیجیتال – قیاسی و رقمی

                                    اصول سیستم های دیجیتال

                                    عناصر مداری دیجیتال

                                    مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال – ADC

مبدل سیگنال دیجیتال به آنالوگ DAC-

پردازش دیجیتالی سیگنال آنالوگ

قطعات و مشخصات  مداری و سمبل قطعه