همراه ایرانیان، تعمیرات تخصصی موبایل، تبلت و لپ تاپ

سرفصل  دوره های اموزش تعمیرات موبایل و تبلت

سرفصل های آموزشی دوره مخابرات :

آشنایی با اصلاحات مخابراتی

مدلاسیون ودلیل استفاده از آن

تعریف مدلاسیون

رویکرد سلولی

حرکت از یک سلول به داخل سلول بعدی

AMPS

تلفن های سلولی دیجیتال

مقدمه ایی بر GSM   - (Global System for Mobile communication)

                                    معماری شبکه GSM